Objaśnienia podatkowe - fundusz na cele inwestycyjne


Objaśnienia podatkowe z 10 grudnia 2021 r. dot. zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne

16.04.2024

Zawierają wyjaśnienia na temat stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie regulacji umożliwiającej podatnikom tego podatku zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. 

Przedstawiono w nich kluczowe i praktyczne kwestie związane z działaniem funduszu na cele inwestycyjne m.in.:

  • podmioty uprawnione do tego preferencyjnego rozwiązania,
  • warunki dotyczące tworzenia funduszu, sposób dokonywania odpisów i terminy wydatkowania środków,
  • odniesienia do ewidencji rachunkowej i przykłady praktyczne.

Są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów w Aktualnościach.