Konsultacje podatkowe - fundusz na cele inwestycyjne


Uwagi i opinie można zgłaszać do 22 listopada 2021 r.

16.04.2024

Ministerstwo Finansów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień dotyczących funduszu na cele inwestycyjne.

Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Od przyszłego roku, dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu, rozwiązanie to stanie się jeszcze szerzej dostępne. Zniesiony zostanie obowiązujący w tym roku limit przychodowy (100 mln zł rocznie). Z rozwiązania będą mogły także skorzystać, obok spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów.