Interpretacja ogólna w sprawie ustalania dochodu zwolnionego


Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 października 2019 r. wydał interpretację ogólną Nr DD5.8201.10.2019

16.04.2024

Interpretacja dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. 

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MFIiR z dnia 25 października 2019 r. pod poz. 18.