Interpretacja ogólna - art. 22 ust. 4 ustawy CIT


w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami podatku dochodowego

16.04.2024

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., Nr DD5.8203.2.2021, dotyczy art. 22 ust. 4 ustawy CIT w zakresie możliwości korzystania przez wspólników spółek jawnych i komandytowych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT, dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach tych spółek.  

Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. pod poz. 11.

 

Interpretacja ogólna

Interpretacja ogólna dotycząca stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych, będących podatnikami CIT