Dane dużych podatników za 2018 r.


Ministerstwo Finansów informuje o publikacji danych dużych podatników za 2018 r.

16.04.2024

Ministerstwo Finansów opublikowało po raz pierwszy indywidualne dane za 2018 r. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Dane, według stanu na 1 czerwca 2019 r., dotyczą zeznań za lata podatkowe, które u podatników zakończyły się w 2018 r.