Dane dużych podatników za 2020 r.


Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze dane za 2020 r. dotyczące indywidualnych podatników CIT

28.11.2023

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze dane za 2020 r. dotyczące indywidualnych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, tj. podatników, których przychody uzyskane w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych. 

Dane zostały udostępnione na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów na portalu gov.pl.