Formularze elektroniczne CIT


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne CIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć wyłącznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Organizacje pozarządowe, które spełniają warunki określone w ustawie o CIT mogą złożyć zeznanie CIT-8 w wersji papierowej /Pytania i odpowiedzi pytanie: 45.

Przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera.

Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych CIT

CIT-D

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

CIT-ST

Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 26.01.2021
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 13.03.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-6AR

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

CIT-6R

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

CIT-8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 11.08.2022 r.

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

CIT-8AB

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019

CIT-8A

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-8B

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-9R

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

CIT-10Z

Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

CIT-11R

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

CIT-14

Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

IFT-2

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 9 lipca 2022 r.

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

IFT-2R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 9 lipca 2022 r.

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

CIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-TP

Uproszczone sprawozdanie

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2019

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.07.2018

WH-WOZ

Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

WH-WCZ

Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

WH-WOP

Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

WH-WCP

Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika - art. 28 b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

WH-OSC

Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

APA-C

Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienie cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

TPR-C

Informacja o cenach transferowych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

ZAW-RD

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022

CIT-15J

Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022

CIT-N1

Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-N2

Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

WH-WOE

Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu referencji w podatku dochodowym od osób prawnych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-8E

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy elektronicznych CIT