Formularze elektroniczne CIT


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne CIT

Poniższe dokumenty elektroniczne możesz złożyć za pomocą wybranego formularza lub narzędzia do wysyłki xml.
Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć wyłącznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Organizacje pozarządowe, które spełniają warunki określone w ustawie o CIT mogą złożyć zeznanie CIT-8 w wersji papierowej /Pytania i odpowiedzi pytanie: 40.

UWAGA!
W przypadku formularzy interaktywnych PDF : przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera


Opis rozwiązania problemu z wyświetlaniem PDF znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi.


Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Aktualny status i UPO dostępne są w usłudze Status wysłanej e-Deklaracji.

Wybierz deklarację

Aktualny formularz CIT-8 (33)

Masz profil zaufany, bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Wypełnij online w usłudze e-Urząd Skarbowy

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Chcesz wydrukować deklarację.

Pobierz

Aktualny formularz CIT-8E (4)

Masz profil zaufany, bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Wypełnij online w usłudze e-Urząd Skarbowy

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Chcesz wydrukować deklarację.

Pobierz

Aktualny formularz CIT-D (8)

Masz profil zaufany, bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Wypełnij online w usłudze e-Urząd Skarbowy

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Chcesz wydrukować deklarację.

Pobierz

Aktualny formularz CIT-NZ (2)

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Chcesz wydrukować deklarację.

Pobierz

Aktualny formularz WH-WCP (3)

Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 5MB. W sytuacji gdy rozmiar wszystkich załączników przekracza 5MB należy podzielić załączniki i złożyć uzupełnienie formularza. W przypadku, gdy formularz nie przewiduje obsługi większej ilości załączników należy złożyć uzupełnienie formularza.

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Aktualny formularz WH-WCZ (2)

Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 5MB. W sytuacji gdy rozmiar wszystkich załączników przekracza 5MB należy podzielić załączniki i złożyć uzupełnienie formularza. W przypadku, gdy formularz nie przewiduje obsługi większej ilości załączników należy złożyć uzupełnienie formularza.

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Aktualny formularz WHWOE (1)

Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 5MB. W sytuacji gdy rozmiar wszystkich załączników przekracza 5MB należy podzielić załączniki i złożyć uzupełnienie formularza. W przypadku, gdy formularz nie przewiduje obsługi większej ilości załączników należy złożyć uzupełnienie formularza.

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Aktualny formularz WH-WOP (3)

Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 5MB. W sytuacji gdy rozmiar wszystkich załączników przekracza 5MB należy podzielić załączniki i złożyć uzupełnienie formularza. W przypadku, gdy formularz nie przewiduje obsługi większej ilości załączników należy złożyć uzupełnienie formularza.

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Aktualny formularz WH-WOZ (3)

Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 5MB. W sytuacji gdy rozmiar wszystkich załączników przekracza 5MB należy podzielić załączniki i złożyć uzupełnienie formularza. W przypadku, gdy formularz nie przewiduje obsługi większej ilości załączników należy złożyć uzupełnienie formularza.

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Aktualny formularz ZAW-RD (2)

Masz certyfikat kwalifikowany

Wypełnij online i podpisz

Chcesz wydrukować deklarację.

Pobierz

Aktualny formularz CIT/M (1)

Chcesz wydrukować deklarację.

Pobierz

Aktualny formularz SSE-A (2)

Chcesz wydrukować deklarację.

Pobierz

Aktualny formularz CIT-8FR (1)

Masz profil zaufany, bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Wypełnij online w usłudze e-Urząd Skarbowy

Masz certyfikat kwalifikowany lub dane autoryzujące.

Wypełnij online i podpisz

Chcesz wydrukować deklarację.

Pobierz