Formularze archiwalne CIT


W tym miejscu znajdziesz archiwalne formularze elektroniczne z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Wszystkie formularze z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe. Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44. Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.


Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja online.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Uwaga!

Wybierz deklarację

APA-C

Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienie cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

CIT-6R

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-6AR

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017

CIT-8AB

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019

CIT-8E

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek


CIT-D

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-N1

Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej


CIT-N2

Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących


CIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-ST

Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 26.01.2021
dotyczy formularzy składanych od 13.03.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-8A

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017

CIT-8B

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 22.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 23.06.2017

CIT-9R

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-10R

Deklaracja o wysokości pobieranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


CIT-10Z

Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2019

dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-11R

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-14

Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji


CIT-15J

Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej

2022

dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022

CIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

IFT-2

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 9 lipca 2022 r.

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

IFT-2R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 9 lipca 2022 r.

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 29.06.2018 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

CIT-TP

Uproszczone sprawozdanie

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2019

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.07.2018

WH-OSC

Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

WH-WOE

Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu referencji w podatku dochodowym od osób prawnych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

TPR-C

Informacja o cenach transferowych

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

ZAW-RD

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych


CIT-8ST

Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

2023

Deklarację złożysz przez e-Urząd Skarbowy

2022

Deklarację złożysz przez e-Urząd Skarbowy

CIT-RB

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację


CIT-8FR

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej