Kto jest podatnikiem


W tym miejscu dowiesz się kto jest podatnikiem podatku dochodowego do osób prawnych

Podatnikami CIT są:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, 
  • podatkowe grupy kapitałowe (t.j. grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Istnieje katalog wyłączeń spod przepisów ustawy, w którym znajdują się m.im. jednostki budżetowe, niektóre agencje rządowe i fundusze. Zwolnione jednostki nie składają zeznań podatkowych.

Podstawa prawna

art. 1 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych