Stan prac nad nowymi interaktywnymi formularzami CIT-TP oraz PIT-TP


Prace nad interaktywnymi formularzami CIT-TP oraz PIT-TP

16.04.2024

Opublikowano: 29.08.2018

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów aktualnie testuje interaktywne formularze CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2), których wzory zostały wprowadzone rozporządzeniami z lipca br. Wprowadzenie nowych formularzy umożliwia złożenie samego uproszczonego sprawozdania, bez składania korekty deklaracji CIT albo PIT właściwej dla danego podatnika. Złożenie samego uproszczonego sprawozdania, bez składania korekty odpowiedniej deklaracji, nie jest możliwe w przypadku starych załączników CIT/TP(1) oraz PIT/TP(1), które nie są traktowane jako odrębne deklaracje.