Rozporządzenie wprowadzające formularz CIT/TP opublikowane


Wzór uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

28.11.2023

Opublikowane: 23.06.2017

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało opublikowane 22 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie to wprowadza formularz CIT/TP, tj. uproszczone sprawozdanie w w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

Formularz ma umożliwić organom skarbowym pozyskanie informacji dla efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.