Opublikowane: 23.06.2017

Rozporządzenie wypełnia delegację zawartą w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Przewiduje określenie zakresu informacji o grupie podmiotów i sposobu jej wypełniania. Informacje te będą wykorzystywane do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych i będą podlegały wymianie międzynarodowej.