Rozporządzenia wykonawcze do przepisów o cenach transferowych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano akty wykonawcze do wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. nowych przepisów o cenach transferowych.

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów poszczególnych rozporządzeń oraz do przebiegu procesu legislacyjnego, gdzie znaleźć można będzie również uzasadnienia oraz ocenę skutków regulacji.

 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2502)

Tekst: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2502/1    

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318101

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2491)

Tekst: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2491/1    

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318102

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2509)

Tekst: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2509/1

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318105  

 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2479)

Tekst: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2479/1    

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318106

 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2515)

Tekst: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2515/1

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318208  

 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2487)

Tekst: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2487/1    

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318206

 

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2499)

Tekst: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2499/1    

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318209  

 

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2474)

Tekst: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2474/1    

Przebieg procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318210  

 

Wszystkie wymienione powyżej rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.