Rozporządzenia wykonawcze do przepisów o cenach transferowych


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano akty wykonawcze do wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. nowych przepisów o cenach transferowych.

28.11.2023

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów poszczególnych rozporządzeń oraz do przebiegu procesu legislacyjnego, gdzie znaleźć można będzie również uzasadnienia oraz ocenę skutków regulacji.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2502)

  Przebieg procesu legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2491)

  Przebieg procesu legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2509)

  Przebieg procesu legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl  

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2479)

  Przebieg procesu legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2515)

  Przebieg procesu legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl  

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2487)

  Przebieg procesu legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl

 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2499)

  Przebieg procesu legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl  

 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2474)

  Przebieg procesu legislacyjnego: legislacja.rcl.gov.pl  

Wszystkie wymienione powyżej rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.