Projekty nowych wzorów PIT-TP oraz CIT-TP


Projekty uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP

16.04.2024

Opublikowano: 25.05.2018

24 maja 2018 r. zostały opublikowane projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP.

Podstawową zmianą w projektowanych formularzach jest:

  • rozróżnienie między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy,
  • umożliwienie odrębnego wykazania transakcji/ innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.