Projekt zmiany formularzy CIT m.in. w zakresie cen transferowych


Wzory formularzy CIT uwzględniają ceny transferowe.

28.11.2023

Opublikowano: 18.05.2018

9 maja 2018 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt obejmuje m.in. formularze:

  • CIT-8,
  • CIT-AB, który ma zastąpić CIT-8A i CIT-8B,
  • CIT/PGK, który jest nowym formularzem skierowanym do podatkowych grup kapitałowych.

W zakresie cen transferowych projekt wprowadza zmiany dotyczące m.in.:

  • oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, raportowania obowiązku sporządzania analiz porównawczych,
  • raportowania obowiązku sporządzania tzw. master fila,
  • raportowania obowiązku sporządzania uproszczonego sprawozdania CIT/TP.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Ministerstwo Finansów kończy prace nad przygotowaniem projektu rozporządzenia zmieniającego formularze CIT/TP i PIT/TP w związku z rozporządzeniem dotyczącym wydłużenia terminów na złożenie tych formularzy.