Projekt nowelizacji przepisów o cenach transferowych w konsultacjach publicznych


Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych został przekazany do konsultacji publicznych

13.07.2023

Opublikowano: 24.07.2018

16 lipca 2018 r. został przekazany do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych.Projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych.

Uwagi do projektu ma prawo zgłosić każdy, także organizacje/podmioty niewymienione w piśmie przewodnim kierującym projekt do konsultacji publicznych oraz osoby fizyczne, natomiast każde takie zgłoszenie powinno być przesłane na urzędowym formularzu zgłoszenia (na adres mailowy konsultacje1@mf.gov.pl). Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw.

Materiały

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw

Ceny transferowe

Informacje i wyjaśnienia ważne dla podmiotów powiązanych