Opublikowano: 31.07.2018

Informujemy, że  wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP(2) (numer wzoru 5634) oraz CIT-TP(2) (numer wzoru: 5633) zostały opublikowane na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.