Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (komunikat uzupełniony)


Podpisywanie oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Potwierdzenie przez podatnika sporządzenia dokumentacji podatkowej zawartej na warunkach rynkowych.

13.07.2023

Opublikowane: 26.09.2018

  • Przy ocenie jakie osoby mogą podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej [1], należy wziąć pod uwagę cel wprowadzenia obowiązku składania oświadczenia.
  • Celem takim jest potwierdzenie przez podatnika, że sporządził on dokumentację podatkową, której zadaniem jest wykazanie, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Biorąc pod uwagę cel regulacji, osobą lub osobami podpisującymi oświadczenie powinny być osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego, w imieniu którego składane jest oświadczenie, a tym samym mogące zaświadczyć o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy tym podmiotem a powiązanymi z nim podmiotami, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu [2]. Zatem przepisy te nie wykluczają możliwości podpisania oświadczenia przez pracownika podmiotu obowiązanego do złożenia oświadczenia (np. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) mającego odpowiednią wiedzę i uprawnionego lub umocowanego do wykonywania tych czynności.

Zmiany w przepisach o cenach transferowych

Kwestia podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej została doprecyzowana w projekcie ustawy zmieniającym przepisy w zakresie cen transferowych. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami osobą umocowaną do podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej będzie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jako osoba znająca sprawy podmiotu gospodarczego. Natomiast w przypadku, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie ma być podpisywane przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji.

 


[1] o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) oraz art. 25a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.)

[2] zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Ważne: powyższe wyjaśnienia mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).