Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych


W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

28.11.2023

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów rozporządzeń zmieniających:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2383)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2408)

Wyżej wymienione rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i stosuje się do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2019 r.