Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych


W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

16.04.2024

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów rozporządzeń zmieniających:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2387)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2413)

Wyżej wymienione rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.