Opublikowano: 5.07.2018

5 lipca 2018 r. opublikowano:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1301),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1300),

które określają nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP. Rozporządzenia wchodzą w życie w dniu 6 lipca br.

 Podstawową zmianą w formularzach jest:

  • rozróżnienie między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy,
  • umożliwienie odrębnego wykazania transakcji/ innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Treść całych rozporządzeń oraz ich uzasadnienia znajdują się poniżej.