Publikacja aktualnych wzorów dokumentów elektronicznych TPR


Informujemy, że na stronach BIP Ministerstwa finansów opublikowane zostały aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych

28.11.2023

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C).

Aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i osób prawnych (TPR-C) zostały opublikowane w BIP MF w zakładce Struktury TPR.

Kody dla państwa lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta, wskazywane w schemach informacji o cenach transferowych, podaje się zgodnie z klasyfikacją ISO 3166 alpha 2 Country Code.

Opublikowane wzory mogą być stosowane od 17 kwietnia 2021 r.

Poprzednie wersje wzorów dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych TPR-P oraz TPR-R znajdują się w zakładce Struktury dokumentów XML (podatki.gov.pl)

Podstawa prawna do aktualizacji wzorów dokumentów elektronicznych TPR:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (U. z 2020 r. poz. 2383).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ( U. z 2020 r. poz. 2408).