Państwa uczestniczące w wymianie informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CbC MCAA)


16.04.2024

Zaktualizowano listę państw lub terytoriów, które zawarły kwalifikującą umowę między właściwymi organami, której stroną jest Rzeczypospolita Polska, i które przekazują Polsce informacje o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CbC Multilateral Competent Authority Agreement)

Uprzejmie informujemy, że na stronie OECD znajdują się aktualne informacje o państwach, które razem z Polską przystąpiły do CbC Multilateral Competent Authority Agreement, co pozwala na wymianę raportów między administracjami podatkowymi – państw sygnatariuszy.

Wymiana informacji między Państwami Członkowskimi UE następuje na podstawie Dyrektywy Rady UE 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Informacja dla podmiotów zobowiązanych –dostępna jest również na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/automatyczna-wymiana-informacji-podatkowych/cbc/

Uprzejmie informujemy, że niniejsza lista jest aktualna według stanu na dzień 14 lipca 2023 r. oraz podlega aktualizacji raz w roku.

Pliki do pobrania