Odpowiedzi na uwagi otrzymane w trakcie prekonsultacji zmian w obszarze cen transferowych


Ministerstwo Finansów przekazuje odpowiedzi na uwagi otrzymane w trakcie prekonsultacji zmian w obszarze cen transferowych.

13.07.2023

Na XII posiedzeniu Forum Cen Transferowych w dniu 24 czerwca 2021 r. minister Jan Sarnowski zapowiedział prekonsultacje w zakresie cen transferowych, które  trwały od 28 czerwca do 2 lipca 2021 r. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w prekonsultacjach, za wszystkie złożone uwagi otrzymane od:

 • ASB Tax Sp. z o.o.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • CRIDO,
 • Członkowie Grupy Roboczej nr 9 działającej przy Forum Cen Transferowych,
 • ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.,
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
 • Kancelaria Podatkowa Doradca Podatkowy mgr Agnieszka Czernik,
 • KGHM,
 • Kochański & Partners,
 • MDDP,
 • Dr Marcin Czerwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych – International Group of Chambers of Commerce (IGCC),
 • Olesińscy i Wspólnicy,
 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
 • Polska Izba Ubezpieczeń,
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji,
 • RB Restrukturyzacje S.A. Russell Bedford Poland,
 • Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych,
 • TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k.,
 • TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.,
 • Tributis Group Sp. z o.o.,
 • WTS&SAJA Sp. z o.o.,
 • Związek Banków Polskich.

Otrzymano ponad 100 uwag, opinii i stanowisk. Część z nich została uwzględniona w ostatecznym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Polski Ład” , link: www.sejm.gov.pl). Niektóre zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione w przyszłości w toku dalszych prac analitycznych w obszarze regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych.

Szczegółowe stanowisko DCT do otrzymanych uwag znajduje się w załączeniu.

Materiał zawierający wyciąg z uwag wraz z odpowiedziami