Opublikowano: 11.05.2018

Zapytanie poselskie w sprawie powstania obowiązku podatkowego w przypadku bezpłatnego użytkowania znaku towarowego w ramach grypy kapitałowej

27 kwietnia 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7136 w sprawie podatku z tytułu bezpłatnego użytkowania znaku towarowego grupy kapitałowej.