Opublikowano: 17.09.2018

Interpelacja poselska w sprawie zakresu dokumentacji cen transferowych dla podatkowych grup kapitałowych

11 września 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na pytania:

  1. Czy dokumentacja podatkowa przygotowywana przez nowo utworzone podatkowe grupy kapitałowe nie musi zawierać ani analiz porównawczych (na podstawie art. 9a ust. 2b pkt a ustawy o PDOP) ani dokumentacji grupowej (na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o PDOP), gdyż obowiązek ujęcia tych elementów w dokumentacji dotyczy tylko przypadków, kiedy przychody (koszty) za poprzedni rok podatkowy osiągnęły określony poziom?
  2. Skoro podatkowa grupa kapitałowa dopiero rozpoczyna działalność, to brak jest danych na których może się oprzeć: o przychodach czy kosztach za ubiegłe lata.
  3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, to proszę o wskazanie podstawy prawnej dla zobowiązania nowo utworzonych podatkowych grup kapitałowych (czy generalnie podatników rozpoczynających działalność) do tworzenia analiz porównawczych i dokumentacji
    grupowych.