Konsultacje podatkowe objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych

16.04.2024

Informujemy o rozpoczęciu powtórnych konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT, regulujących obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu ,,Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, o którym mowa w art. 11o  ust. 1a i 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1a i 1b ustawy o PIT” (link do gov.pl). Projekt objaśnień stanowi rozszerzoną wersję objaśnień przekazanych do konsultacji podatkowych w marcu 2021 r..

Termin i sposób zgłaszania opinii

Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały

Konsultacje podatkowe

Informujemy o konsultacjach podatkowych projektu objaśnień w zakresie cen transferowych: domniemanie oraz należyta staranność