Konsultacje podatkowe: domniemanie oraz należyta staranność w cenach transferowych


Informujemy o konsultacjach podatkowych projektu objaśnień w zakresie cen transferowych: domniemanie oraz należyta staranność

28.11.2023

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT, regulujących kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu ,,Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”

Termin i sposób zgłaszania opinii

Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały