Aktualny na 2020 rok wzór CBC-P


Informacja dotycząca, aktualnego na rok 2020, wzoru powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P)

16.04.2024

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Podatkowym, w zakładce e-Deklaracje / Inne / Pozostałe, znajduje się aktualny wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów CBC-P(2) za 2020 rok.

 

e-Deklaracje

W tym miejscu znajdziesz pozostałe formularze interaktywne