Akty prawne


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TP PIT)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2502
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPD 2 PIT)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2509
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TP-R PIT)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2515
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (MAP PIT)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2499
data publikacji aktu: 31.12.2018

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

tekst jednolity: Dz. U 2018 poz. 1286
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TP CIT)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2491
data publikacji aktu: 29.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPD 2 CIT)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2479
data publikacji aktu: 29.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TP-R CIT)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2487
data publikacji aktu: 29.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (MAP CIT)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2474
data publikacji aktu: 29.12.2018

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2193
data publikacji aktu: 23.11.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1301
data publikacji aktu: 05.07.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP)

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1300
data publikacji aktu: 05.07.2018

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

  • w Dzienniku Ustaw (Dziennik Ustaw jest źródłem prawa - to znaczy, że powołując się na akt prawny, należy wskazać dokument opublikowany w Dzienniku Ustaw),
  • w zbiorach Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP - biblioteka aktów prawnych prowadzona przez Kancelarię Sejmu),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej MF (BIP MF) - tu znajdziesz m.in. objaśnienia podatkowe, opinie i ostrzeżenia Ministra Finansów,
  • w Systemie Informacji Podatkowej (SIP MF) - tu znajdziesz interpretacje ogólne i indywidualne oraz orzeczenia sądów i trybunałów,
  • w bazie archiwalnej Ministerstwa Finansów.

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które także mogą być pomocne. Znajdziesz je przy obowiązujących aktach prawnych, których dotyczą, a także w sekcji Wyjaśnienia przepisów prawnych.