Zmiana dyrektywy tytoniowej - drugi etap konsultacji


Informacja o konsultacjach społecznych dokumentu KE dotyczącego założeń zmiany dyrektywy tytoniowej - etap drugi

28.11.2023

Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej otwarty został drugi etap konsultacji społecznych dotyczących zmiany dyrektywy Rady 2011/64/EU z terminem zgłaszania opinii do 22 czerwca 2021 r.

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach przeprowadzanych przez KE.

Pliki do pobrania