Termin sprzedaży wyrobów winiarskich i zwrotu niewykorzystanych banderol


Informujemy, że sprzedaż ze "starymi" wzorami banderol obowiązuje do 31 grudnia 2022r., natomiast
do 30 stycznia 2022 r. za zwrócone niewykorzystane znaki akcyzy przysługuje zwrot wpłaconych kwot.

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że na mocy przepisów ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw:

  1. 12-miesięczny okres ważności dotychczasowych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, liczy się również od dnia zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru.
Oznacza to zatem, że wszystkie opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich oznaczone do 31 grudnia 2021 r. dotychczasowymi banderolami będą mogły być sprzedawane do 31 grudnia 2022 r.

 

  1. Podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tego wzoru lub zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru znaku akcyzy , zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał.
Oznacza to, że za zwrócone do 30 stycznia 2022 r. niewykorzystane znaki akcyzy przysługuje zwrot wpłaconych kwot za znaki akcyzy (zarówno wartość podatkowych znaków akcyzy jak i koszty wytworzenia banderol podatkowych).