Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych


Przypominamy, że 30 czerwca to termin na zarejestrowanie podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA)

28.11.2023
 • 30 czerwca 2021 roku to termin na zarejestrowanie podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA).
 • Rozpoczęcie rejestracji do 30 czerwca będzie uznawane za  dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji (i zarejestrowania) podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 roku.
 • Przypominamy, jak się zarejestrować w CRPA.

W związku ze zbliżającym się terminem przejściowym wyznaczonym na 30 czerwca 2021 roku na:

 1. zarejestrowanie się w CRPA przez:
  • podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
  • pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot gazowy, który prowadzi działalność na podstawie powiadomienia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego,
  • podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, który nie jest osobą fizyczną i zużywa zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG,
 2. uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot, który złożył przyjęte przez naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne AKC-R,

informujemy, że rozpoczęcie procedury rejestracyjnej do 30 czerwca 2021 roku będzie uznawane za  dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia br., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu. 

Jak się zarejestrować w CRPA

Proces rejestracji podmiotu w CRPA jest kilkuetapowy i wymaga:

 • założenia konta na PUESC przez osobę fizyczną (właściciela, pracownika lub pełnomocnika podmiotu),
 • rejestracji reprezentacji na PUESC, aby uzyskać możliwość aktualizacji danych podmiotu,
 • rejestracji w CRPA lub aktualizacji danych firmy, aby zostać zarejestrowanym w CRPA.

Aby rozpocząć rejestrację, przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wniosek wykorzystywany w procedurze rejestracyjnej. Następnie powinieneś otrzymać dokument - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania (UPO). UPO to potwierdzenie, że wniosek dotarł do organu rejestracyjnego. 

W zależności od zakresu wcześniejszej rejestracji na PUESC wnioskami, które wykorzystuje się przy rejestracji podmiotu w CRPA, mogą być:    

 • WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP],
 • WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT],
 • WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT],
 • WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT].

Przesłanie co najmniej jednego z tych wniosków w terminie przewidzianym na rejestrację do CRPA i otrzymanie UPO będzie uznane za dochowanie terminu (chyba, ze uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu).

Jak sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana w CRPA

 • zaloguj się do konta na www-2.puesc.gov.pl,
 • przejdź na zakładkę Mój pulpit>moje dane,
 • wyświetl z menu Wyszukaj podmiot,
 • wpisz w filtr wyszukiwania numer NIP podmiotu i wybierz przycisk 'Filtruj',
 • kliknij na numer IDSISC, który wyświetli dane podmiotu,
 • wyszukaj zakładkę 'Dane akcyzowe podmiotu' i rozwiń ją (wybierz czerwony trójkąt po prawej stronie).

 

Podmioty, które do 30 czerwca 2021 roku rozpoczną proces rejestracji, dotyczący uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, i nie będą zarejestrowane w CRPA, mogą nadal prowadzić działalność gospodarczą w akcyzie do 31 sierpnia br. - na podstawie otrzymanego dokumentu UPO.

Kontakt ws. rejestracji w PUESC i CRPA

Informacje dotyczące rejestracji w PUESC i CRPA można uzyskać w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu - tel. (61) 658 35 32 (tonowo wybrać 1).

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie rejestracji w CRPA są dostępne na PUESC-2 w opisie usługi ,,CRPA – Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych” w zakładce ,,Najczęściej zadawane pytania (FAQ)”