Przesunięcie obowiązku zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na sam. osobowy


Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy

10.10.2022
  • Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy [1], które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.
  • Przepis przejściowy [2] przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

[1] ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694)

[2] w art. 29 ustawy, który uwzględnia poprawki Senatu,