Przedłużenie okresu ważności starych znaków akcyzy na wyroby winiarskie do 31 grudnia 2024 r.


Ministerstwo Finansów informuje, że trwają prace w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich.

28.11.2023

Ministerstwo Finansów informuje, że trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich (Dz. U. poz. 1357).

Zmiana polegać będzie na przedłużeniu o dodatkowy rok (do dnia 31 grudnia 2024 r.) okresu ważności tzw. starych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Tym samym wyroby winiarskie oznaczone tymi banderolami, będące w sprzedaży, będzie można nadal sprzedawać do końca 2024 r.

Obecnie projekt zmiany ww. rozporządzenia jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, które będą trwały do 8 maja - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371620,

Celem projektowanej regulacji jest ułatwienie podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów winiarskich płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych dotychczasowymi znakami akcyzy.