Nowy elektroniczny dokument dostawy (e-DD)


Informujemy o wejściu w życie przepisów wprowadzających elektroniczny dokument dostawy (e-DD)

16.04.2024

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, które wprowadziły elektroniczny dokument dostawy (e-DD). Na podstawie tego dokumentu, w Polsce, możesz przemieszczać poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

  • wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Dokument elektroniczny e-DD zastąpił dotychczasowy papierowy dokument dostawy.

Uwaga! W okresie przejściowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2022 r. do przemieszczeń tych wyrobów  możesz nadal stosować dotychczasowy dokument dostawy w formie papierowej.

Podstawa prawna

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne