Nowy elektroniczny dokument dostawy (e-DD)


1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1697), które wprowadzają elektroniczny dokument dostawy (e-DD). Na jego podstawie, w Polsce, przemieszcza się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

  • wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Dokument ten zastąpi dotychczasowy dokument dostawy.

Jednocześnie 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2511). Wprowadzają one regulację przejściową, dzięki której do 31 grudnia 2019 r. można stosować do przemieszczeń tych wyrobów, obok elektronicznego dokumentu dostawy, również dotychczasowy dokument dostawy w postaci papierowej.