Minimalna stawka akcyzy na papierosy w 2019 r.


28.11.2023

W związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019 (M.P. poz. 205).

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu rozliczania podatku akcyzowego od papierosów po ogłoszeniu 20 lutego 2019 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego obwieszczenie w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019 (M.P. poz. 205), Ministerstwo Finansów przedstawia następujące stanowisko.

Podstawą ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich od 1 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2019 r. powinna być średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019 (M.P. poz. 1224), natomiast od 20 lutego 2019 r. średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019.