Specyfikacja


11.10.2019

Aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji technicznej, trzeba zarejestrować się na stronie udostępnionej przez dostawcę repozytorium wtórnego – firmę Dentsu.

Link do strony firmy Dentsu (www.eu-secondary.dentsuaegistracking.com)

Należy zwrócić uwagę, że oprócz dokumentu zatytułowanego " EU Secondary List of Specifications Economic Operators", który jest również dostępny w sekcji "Public Specifications", w sekcji "KNOWLEDGE BASE" znajdą Państwo pozostałe dokumenty umożliwiające integrację z systemem tworzonym przez firmę Dentsu. W szczególności należy zapoznać się z dokumentem "EU Secondary SANDBOX Environment Economic Operators".

Link do obu sekcji dostępnych na stronie firmy Dentsu (www.eu-secondary.dentsuaegistracking.com)