Komunikaty


Komunikaty dotyczące systemu EMCS PL 2

Niedostępność systemu EMCS PL 2

System działa prawidłowo. Procedura awaryjna obowiązywała do godz. 8.00 dnia 24.10.2019 r.  

 

Komunikaty

Szanowni Państwo,

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733). Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji. (Publikacja 06.11.2019 r.)

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązującą od dnia 28.08.2019 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.4. (Publikacja: 24.05.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.3. (Publikacja: 23.04.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-AD w wersji 3.1.14. (Publikacja: 04.02.2019 r.)

W zakładce Instrukcje opublikowano nową wersję dokumentu "Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL 2, przemieszczających wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Dokument ten został uzupełniony o informacje w zakresie przemieszczenia wyrobów akcyzowych przy użyciu rurociągu tj. „stałej instalacji przesyłowej”.”

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.2. (Publikacja: 17.01.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD wersja 3.1.13.exe, który obowiązuje od 02.01.2019 r. Aby przetwarzać komunikaty z roku 2018 należy zachować generator dotychczasowy, gdyż koperta transportowa dla komunikatów eAD uległa zmianie i nowy generator nie będzie ich obsługiwał. Jednocześnie przypominamy, że schema: http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2017/12/ dla komunikatów przesyłanych do systemu będzie aktywna do 30 stycznia.

System EMCS PL2 nie będzie odsyłał komunikatów ze schemą: http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2017/12/ od 1 stycznia 2019! Podmioty, które nie dostosują swojej aplikacji do odbierania komunikatów w schemie: http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2018/10/, mogą odbierać komunikaty za pośrednictwem portalu PUESC.

Dodatkowo informujemy, że 29 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne, która od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. umożliwia stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

 

Archiwum wiadomości znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl