Komunikaty


Komunikaty dotyczące systemu EMCS PL 2

Niedostępność systemu EMCS PL 2

System działa prawidłowo.

Komunikaty

Szanowni Państwo,

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD w wersji 1.0.3, który obowiązuje od 1.07.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nowe wersje "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 08.07.2020 dla eAD oraz eDD. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W związku ze zmianą stawki na płyn do papierosów oraz wyrobów nowatorskich w zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.07.2020 r. 

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD w wersji 1.0.2, który obowiązuje od 3.03.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.03.2020 r. 

W zakładce Generator komunikatów off-line zostały opublikowane nowe generatory offline dla e-AD w wersji 1.0.0 oraz e-DD w wersji 2.0.0, które obowiązują od 13.02.2020 r.

W zakładce Specyfikacja została opublikowana, zaktualizowana w dniu 20 stycznia 2020 r., wersja specyfikacji wymiany komunikatów XML z podmiotami dla e-AD, która będzie obowiązywała od 13 lutego 2020 r. 

W zakładce Dokumenty opublikowano słownik PL733 w wersji 2.02 dla fazy 3.4 obowiązujący od 13 lutego 2020 r. 

W zakładce Specyfikacja opublikowano specyfikacje definicji XSD dla e-AD i dla e-DD. Zmianie uległy schematy eAD i eDD, które zostały rozdzielone i przeniesione do osobnych kopert transportowych. Dodatkowo powstał nowy komunikat IE 881, który będzie odbierany przez podmioty informujący o manualnym zamknięciu. Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami dla eDD ulega zmianie tylko w zakresie technicznym. Zaktualizowana Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami w zakresie elektronicznego Dokumentu Dostawy e-DD oraz e-AD zostanie dostarczona w późniejszym terminie. Opublikowana dokumentacja obowiązuje od 13.02.2020 r.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Tabela zastosowana do obliczenia wysokości zabezpieczenia w systemie EMCS PL 2" obowiązującą od 01.01.2020 r. 

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązujące od 01.01.2020. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733). Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji. (Publikacja 06.11.2019 r.)

W zakładce Dokumenty opublikowano nową wersję "Wartości słownikowe zdefiniowane w Systemie EMCS PL 2" (komunikat IE733) obowiązującą od dnia 28.08.2019 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.4. (Publikacja: 24.05.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.3. (Publikacja: 23.04.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-AD w wersji 3.1.14. (Publikacja: 04.02.2019 r.)

W zakładce Instrukcje opublikowano nową wersję dokumentu "Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL 2, przemieszczających wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Dokument ten został uzupełniony o informacje w zakresie przemieszczenia wyrobów akcyzowych przy użyciu rurociągu tj. „stałej instalacji przesyłowej”.”

W zakładce Generator komunikatów off-line została opublikowana nowa wersja generatora offline dla e-DD w wersji 1.3.2. (Publikacja: 17.01.2019 r.)

W zakładce Generator komunikatów off-line został opublikowany nowy generator offline dla e-AD wersja 3.1.13.exe, który obowiązuje od 02.01.2019 r. Aby przetwarzać komunikaty z roku 2018 należy zachować generator dotychczasowy, gdyż koperta transportowa dla komunikatów eAD uległa zmianie i nowy generator nie będzie ich obsługiwał. Jednocześnie przypominamy, że schema: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2017/12/ dla komunikatów przesyłanych do systemu będzie aktywna do 30 stycznia.

System EMCS PL2 nie będzie odsyłał komunikatów ze schemą: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2017/12/ od 1 stycznia 2019! Podmioty, które nie dostosują swojej aplikacji do odbierania komunikatów w schemie: www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2018/10/, mogą odbierać komunikaty za pośrednictwem portalu PUESC.

Dodatkowo informujemy, że 29 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne, która od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. umożliwia stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Archiwum wiadomości znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl