Generator komunikatów - off line


Generator EMCS PL 2

Generator EMCS PL 2 - elektroniczny, administracyjny dokument - eAD 

Pobierz generator - wersja 3.1.14 (Aplikacja, 82,3 Mb)

 

Przed zainstalowaniem tej aplikacji zaleca się odinstalowanie wersji 1.7 aplikacji Java. Podczas instalacji Generatora zostanie pobrana właściwa dla tej aplikacji wersja Javy.

 

Generator EMCS PL 2 - elektroniczny dokument dostawy - eDD 

Pobierz generator - wersja 1.3.4 (ZIP, 25,2 Mb)

 

Komunikaty wygenerowane za pomocą generatora oraz podpisane należy wysłać na adres: puesc@mf.gov.pl.