Generator komunikatów - off line


Generator EMCS PL 2

Generator EMCS PL 2 (eAD) do stosowania od 2 marca 2020 r.

  1. Generator eAD dostępny pod adresem Pobierz generator - wersja 1.0.2 (Aplikacja, 26,8 Mb)

Generator EMCS PL 2 (eDD) do stosowania od 13 lutego 2020 r.

  1. Generator eDD dostępny pod adresem Pobierz generator - wersja 2.0.0 (Aplikacja, 26,4 Mb)

 

Komunikaty wygenerowane za pomocą generatorów oraz podpisane należy wysłać na adres: puesc@mf.gov.pl.