Generator komunikatów - off line


Generator EMCS PL 2

Nowe Generatory EMCS PL 2 (eAD i eDD) do stosowania od 13 lutego 2020 r.

  1. Generator eAD dostępny pod adresem Pobierz generator - wersja 0.9.2 (Aplikacja, 27,1 Mb)
  2. Generator eDD dostępny pod adresem Pobierz generator - wersja 1.3.6 (Aplikacja, 26,4 Mb)

 

Generator EMCS PL 2 - elektroniczny, administracyjny dokument - eAD 

Pobierz generator - wersja 3.1.14 (Aplikacja, 82,3 Mb)

 

Przed zainstalowaniem tej aplikacji zaleca się odinstalowanie wersji 1.7 aplikacji Java. Podczas instalacji Generatora zostanie pobrana właściwa dla tej aplikacji wersja Javy.

 

Generator EMCS PL 2 - elektroniczny dokument dostawy - eDD 

Pobierz generator - wersja 1.3.4 (ZIP, 25,2 Mb)

 

Komunikaty wygenerowane za pomocą generatora oraz podpisane należy wysłać na adres: puesc@mf.gov.pl.