Generator komunikatów - off line


Generator EMCS PL 2

08.07.2022

Generator EMCS PL 2 (eDD) do stosowania od 6 lipca 2022 r.

Generator EMCS PL 2 (eAD) do stosowania od 6 lipca 2022 r.

Generator EMCS PL 2 (eDD) do stosowania od 14 marca2022 r.

Generator EMCS PL 2 (eDD) do stosowania od 5 lutego 2022 r.

Generator EMCS PL 2 (eDD) do stosowania od 1 lutego 2022 r.

Generator EMCS PL 2 (eAD) do stosowania od 1 lipca 2020 r.

Generator EMCS PL 2 (eDD) do stosowania od 15 stycznia 2022 r.

Generator EMCS PL 2 (eDD) do stosowania od 01 lutego 2021 r.

Komunikaty wygenerowane za pomocą generatorów oraz podpisane należy wysłać na adres: puesc@mf.gov.pl.