Generator komunikatów - off line


Generator EMCS PL 2

05.04.2023

Generatory obowiązujące:

Przy każdorazowej instalacji nowej wersji generatora zalecamy pełną reinstalację tzn. odinstalowanie starej wersji generatora i zainstalowanie ponowne generatora w nowej wersji.

Generator EMCS PL 2 (eDD) do stosowania od 5 kwietnia 2023 r.

Generator EMCS PL 2 (eAD) do stosowania od 5 kwietnia 2023 r.

Generator EMCS PL 2 (eSAD) do stosowania od 9 kwietnia 2023 r.

Komunikaty wygenerowane za pomocą generatorów oraz podpisane należy wysłać na adres: puesc@mf.gov.pl.

 

Generatory archiwalne:

Generator EMCS PL 2 (eSAD) 

Generator EMCS PL 2 (eAD) 

Generator EMCS PL 2 (eDD)