Komunikaty techniczne


W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje na temat zmian i ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu usług i narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Przywrócenie funkcjonalności deklaracji on-line

Informujemy o przywróceniu funkcjonalności deklaracji on-line

opublikowano: 31.01.2024

Utrudnienia w dostępie do środowiska testowego Krajowego Systemu e-Faktur

Informujemy o utrudnieniach w dostępie do środowiska testowego Krajowego Systemu e-Faktur

opublikowano: 30.01.2024

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 30.01.2024

Utrudnienia w deklaracjach on-line

Informujemy o przejściowych problemach w eDeklaracjach on-line

opublikowano: 29.01.2024

Utrudnienia w dostępie do środowiska testowego Krajowego Systemu e-Faktur

Informujemy o utrudnieniach w dostępie do środowiska testowego Krajowego Systemu e-Faktur

opublikowano: 22.01.2024

Utrudnienia w deklaracjach on-line

Informujemy o przejściowych problemach w eDeklaracjach on-line

opublikowano: 22.01.2024

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o przywróceniu publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 19.01.2024

Utrudnienia w deklaracjach on-line

Informujemy o przejściowych problemach w eDeklaracjach on-line

opublikowano: 18.01.2024

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o opóźnieniu w publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 17.01.2024

Profil Zaufany - prace serwisowe

Informujemy o tymczasowym wyłączenie metody logowania Profilem Zaufanym

opublikowano: 16.01.2024

Tymczasowe wyłączenie metody logowania SSO do e-Urzędu

Informujemy o tymczasowym wyłączenie metody logowania SSO do e-Urzędu Skarbowego.

opublikowano: 16.01.2024

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o opóźnieniu w publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 16.01.2024