Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur na środowisku testowym


Informujemy o aktualizacji na środowisku testowym Krajowego Systemu e-Faktur

11 kwietnia 2024 r. w godzinach od 13:00 do 17:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur do wersji 2.5.0 obejmuje:

  • dodanie weryfikacji podpisów elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem eIDAS,
  • obsługę identyfikatorów zbiorczych,
  • obsługę procesu zgłaszania nadużycia faktur,
  • zmianę w zakresie obsługi faktury PEF - przyjęcie faktury, lista uprawnień,
  • zmianę procesu ukrywania oraz przywracania z ukrycia faktur na asynchroniczny.

W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do środowisk testowych: API Krajowego Systemu e-Faktur oraz Aplikacji Podatnika KSeF.

Przepraszamy za utrudnienia.