Akty prawne


Regulacje prawne dotyczące AKCYZY

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 864
data publikacji aktu: 13.05.2019

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz. U. 2019, poz. 864
data publikacji aktu: 13.05.2019

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2018 r. poz. 2538
data publikacji aktu: 31.12.2018

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
Dz. U. z 2018 r. poz. 2511
data publikacji aktu: 31.12.2018

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz. U. z 2018 r. poz. 2404
data publikacji aktu: 27.11.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2018 r. poz. 2354
data publikacji aktu: 18.12.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Dz. U. z 2018 r. poz. 2244
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
Dz. U. z 2018 r. poz. 2227
data publikacji aktu: 29.11.2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
Dz. U. z 2018 r. poz. 1697
data publikacji aktu: 04.09.2018

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz. U. z 2018 r. poz. 1629
data publikacji aktu: 24.08.2018

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2018 r. poz. 1356
data publikacji aktu: 13.07.2018

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2018 r. poz. 1039
data publikacji aktu: 30.05.2018

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.