Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA)


Co to jest i jak z niej skorzystać

16.04.2024

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) to decyzja wydawana na potrzeby:

  • opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą,
  • organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi,
  • oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych.

WIA określa klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego wg Nomenklatury Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego.

WIA wiąże zarówno organy podatkowe jak i podmiot, na rzecz którego została wydana.

WIA jest wydawana na okres 5 lat i jest ważna od dnia następującego po dniu, w którym stała się ostateczna.

 

Od 1 lipca 2023 roku organem podatkowym właściwym w sprawie WIA jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.  

Kompleksowa informacja wraz z podstawowymi narzędziami do prawidłowego sporządzenia wniosku o wydanie WIA została umieszczona na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.