Wyjaśnienia


Aktualności, wiadomości bieżące oraz wyjaśnienia podatkowe

Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT1.8101.1.2024 z dnia 20 maja 2024 r.

Interpretacja ogólna dotycząca opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń polegających na przekazywaniu wiedzy w ramach procesu kształcenia, przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT, na podstawie umów zawieranych z uczelniami.

opublikowano: 21.05.2024

Ostrzegamy przed oszustami wyłudzającymi dane osobowe

Informujemy o próbach wyłudzenia danych osobowych

opublikowano: 20.05.2024

Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT1.8101.1.2023 z dnia 2 maja 2024 r.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii oraz usuwaniu azbestu.

opublikowano: 07.05.2024