Zasady wystawiania faktur


28.11.2023

Poniższy artykuł dotyczy podstawowego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, którym jest faktura. Znajdą tutaj Państwo szczegółowe informacje między innymi na temat wystawiania faktur, ich formy, elementów jakie powinny zawierać, a także rodzaje faktur, terminy ich wystawienia oraz sposobu ich przechowywania

Załącznik: