Slim VAT - objaśnienia podatkowe


Informujemy o publikacji objaśnień podatkowy w zakresie Slim VAT

16.04.2024

Informujemy o publikacji objaśnień podatkowych z dnia 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419)”.

Materiał do pobrania