Prekonsultacje SLIM VAT 3 przedłużone do 23 lutego


SLIM VAT 3 jest kolejnym pakietem uproszczeń w podatku od towarów i usług

16.04.2024

 • To ponad 20 nowych rozwiązań, które realizują wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.
 • SLIM VAT 3 to m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.
 • Na prośbę przedsiębiorców przedłużamy prekonsultacje projektu do 23 lutego 2022 r.

Trzeci pakiet SLIM VAT usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany podzielono na 7 obszarów:

 1. Poprawa płynności finansowej firm.
 2. VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności.
 3. Szerszy zakres zwolnień z VAT.
 4. Mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT.
 5. Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków.
 6. Obniżanie sankcji VAT.
 7. Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i bardziej przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.

Przebieg prekonsultacji

 • Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.
 • Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl do 23 lutego 2022 r.
 • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) prosimy dołączyć ich postać edytowalną.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.