Ostateczny termin na złożenie deklaracji lub korekty w ramach procedury Mini One Stop Shop (MOSS)


Informujemy o ostatecznym terminie na złożenie deklaracji lub korekty w ramach procedury Mini One Stop Shop (MOSS)

01.07.2024

Informujemy, że do 20 lipca 2024 r. możliwe jest składanie deklaracji oraz ich korekt w odniesieniu do transakcji dotyczących procedury unijnej i nieunijnej Mini One Stop Shop (MOSS).

Deklaracje na formularzu VIU-D oraz VIN-D powinny być złożone za pośrednictwem systemu e-Deklaracje przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

Wszelkie kolejne deklaracje oraz ich korekty dotyczące procedury MOSS po 20 lipca 2024 r. należy składać bezpośrednio do administracji podatkowej danego państwa członkowskiego konsumpcji, na zasadach obowiązujących w tym państwie.