Obrót nowymi towarami, a procedura VAT-marża


16.04.2024

Stosowanie procedury VAT-marża regulują przepisy ustawy o VAT[1].

Ta szczególna procedura może dotyczyć wyłącznie artykułów używanych i to pod warunkiem, że zostały nabyte od:

  • osób innych niż podatnicy podatku VAT [2];
  • podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z VAT na
    podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 lub na zasadach odpowiadających tym
    regulacjom;
  • podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT-marża.

Procedura VAT-marża może być więc stosowana tylko wówczas, gdy kupiono towar używany i
zakup nie był opodatkowany VAT lub była opodatkowana tylko marża przez dostawcę. Zazwyczaj
w procedurze VAT-marża sprzedawane są towary używane, skupowane od osób fizycznych,
które nie są podatnikami.


Nie jest zatem prawnie możliwe stosowanie procedury VAT-marża i wystawianie faktur
„procedura marży – towary używane” do dostaw towarów nowych.

 


[1] Art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.).

[2] Podatnicy podatku VAT –podatnicy podatku od towarów i usług oraz podatnicy podatku od wartości dodanej.